Kærgårdsholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131002-47

Fredningsnr.
180615

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Tomten af det ældre Kærgårdsholm Et plateau på de 3 sider omgivet af vandfyldte grave, 10-15 m brede, 75 og 100 m lange.
Undersøgelsehistorie  (2)
1943 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet - voldstedsbanke med voldgrav mod nord, vest og syd. Ligger i permanent græsning. Voldgraven næsten tør. Træer på den vestlige delaf banken.

Litteraturhenvisninger  (0)