Lysenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-1

Fredningsnr.
1606105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Svenskehøj" 2 x 24 m. Toppen affladet og med stort tilgroet tophul. Tilgro- et kløft i sydsiden. Græsgroet i vedvarende græs. Matr.nr. 54a.: Høj, "Svenskehøj", i skel til matr.nr. 53a af Krejbjerg.
Undersøgelsehistorie  (9)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjene i den nordvestlige Del af Sognet: Paa Lysenhede, Vest for Humlegaard, ligger 10 smaa Höje [sandsynligvis sb. 1-8A samt 42]. […] Den anseligste af dem, men dog lavest liggende [sb. 1], ned mod Engen mod Vest, kaldes Lysenhöj.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Svenskehøj", 1,6 x 16 M. I Top og mod S. en bred, gammel Sænkning. Omtrent i Centret en frisk Gravning, 2 x 1 M., hvori et Par Læs hovedstore Sten, næppe til Bund. Udgravet af Gaardejer Marinus Reffsgaard (i det følgende stedse betegnet: R.). [Sb.] Nr. 1-8a = "Lysenhøje"

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Svenskehøj. 1,6 x 16 m. I Top og mod Syd en bred, gammel Sænkning. Omtrent i Centrum en frisk Gravning, 2 x 1 m, hvori et Par Læs hovedstore Sten, næppe til Bund. Udgravet af Gaardejer Marinus Reffsgaard (i det følgende stedse betegnet: R). (B). [Sb.] Nr. 1-8a "Lysenhøje"

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Svenskehøj" 2 x 24 m. Toppen affladet og med stort tilgroet tophul. Tilgroet kløft i sydsiden. Græsgroet i vedvarende græs. ting 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger græsklædt i uopdyrket areal på kanten af lav naturlig skrænt ned til strandeng.

Litteraturhenvisninger  (0)