Lysenhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-3

Fredningsnr.
1606106

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/5 og 15/5 1950 Høj, 3 x 25 m. Top og søndre side fladt afgravet, lidt ujævn mod NV. Ellers velbevaret. Lynggroet i plantage. Matr.nr. 54a: Høj i skel til matr.nr. 50b af Krejbjerg...
Undersøgelsehistorie  (9)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjene i den nordvestlige Del af Sognet: Paa Lysenhede, Vest for Humlegaard, ligger 10 smaa Höje [sandsynligvis sb. 1-8A samt 42].

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 22 M. (2,5 x 22). Top og noget af søndre Side fladt, uregelm. afgravede. Mærkesten i søndre Side. Beplantet, i brændt Plantage. [Sb.] Nr. 1-8a = "Lysenhøje"

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 22 m. Top og noget af søndre Side fladt, uregelmæssigt afgravet. Mærkesten i søndre Side. Beplantet, i brændt Plantage. Fredlyst. (A). (MS) [Sb.] Nr. 1-8a "Lysenhøje"

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 25 m. Top og søndre side fladt afgravet, lidt ujævn mod NV. Ellers velbevaret. Lynggroet i plantage. tingl 9/5 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)