Lysenhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-4

Fredningsnr.
1606108

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/6 1895, gdr. Niels Sørensen Diplom Afmærkn.: MS 1898, ved kapt. Søegård. Langhøj, 1,5-3 x 10-16 x 35 m (Ø-V). Velbevaret. Lynggroet med fyr.
Undersøgelsehistorie  (9)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjene i den nordvestlige Del af Sognet: Paa Lysenhede, Vest for Humlegaard, ligger 10 smaa Höje [sandsynligvis sb. 1-8A samt 42]. En af dem, paa Matr. Nr. 54, er aflang i Øst og Vest [sb. 4].

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i VNV-ØSØ, 33 M. l., 10 M. br., mod Ø 1,5 M. h., stigende jævnt til 2,4 M. mod Ø, hvor Bredden naar 16 M. Smaa, flade Gravninger i Top. Mærkesten i Top. (Lynggroet), i afbrændt Plantage. Fredlyst [[1895.]] [Sb.] Nr. 1-8a = "Lysenhøje"

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i VNV-ØSØ, 33 m l., 10 m bred, mod V. 1,5 m h., stigende jævnt til 2,4 m mod Ø, hvor Bredden naar 16 m. Smaa, flade Gravninger i Top. Mærkesten i Top. (Lynggroet), i afbrændt Plantage. Fredlyst. (A) (MS) [Sb.] Nr. 1-8a "Lysenhøje"

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 1 ½-3 x 10-16 x 35 m (Ø-V). Velbevaret. Lynggroet med fyr. (Oprindelig fredlyst på 54). FM 28/6 1895 MS 1898

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)