Lysenhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-4

Fredningsnr.
1606108

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 28/6 1895, gdr. Niels Sørensen Diplom Afmærkn.: MS 1898, ved kapt. Søegård. Langhøj, 1,5-3 x 10-16 x 35 m (Ø-V). Velbevaret. Lynggroet med fyr.
Undersøgelsehistorie

1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjene i den nordvestlige Del af Sognet: Paa Lysenhede, Vest for Humlegaard, ligger 10 smaa Höje [sandsynligvis sb. 1-8A samt 42]. En af dem, paa Matr. Nr. 54, er aflang i Øst og Vest [sb. 4].

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i VNV-ØSØ, 33 M. l., 10 M. br., mod Ø 1,5 M. h., stigende jævnt til 2,4 M. mod Ø, hvor Bredden naar 16 M. Smaa, flade Gravninger i Top. Mærkesten i Top. (Lynggroet), i afbrændt Plantage. Fredlyst [[1895.]] [Sb.] Nr. 1-8a = "Lysenhøje"

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i VNV-ØSØ, 33 m l., 10 m bred, mod V. 1,5 m h., stigende jævnt til 2,4 m mod Ø, hvor Bredden naar 16 m. Smaa, flade Gravninger i Top. Mærkesten i Top. (Lynggroet), i afbrændt Plantage. Fredlyst. (A) (MS) [Sb.] Nr. 1-8a "Lysenhøje"

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 1 ½-3 x 10-16 x 35 m (Ø-V). Velbevaret. Lynggroet med fyr. (Oprindelig fredlyst på 54). FM 28/6 1895 MS 1898

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra nordøst
Oversigt set fra nordvest
Oversigt set fra sydvest
Oversigt set fra sydøst
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt