Lysenhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-7

Fredningsnr.
1606111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.nr.: Humlegård, matr.nr. Høj, 1 x 10 (N-S) x 12 m (Ø-V). Udgravet ved stort tophul. Skelvold midt over højen i N-S. Bevokset med græs og træer, halvdelen i skov. Humlegård, matr.nr. : Høj i skel til matr.nr. 54a af Krejbjerg.
Undersøgelsehistorie

1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjene i den nordvestlige Del af Sognet: Paa Lysenhede, Vest for Humlegaard, ligger 10 smaa Höje [sandsynligvis sb. 1-8A samt 42]. […] Den östligste [sb. 7], som ligger i Skjællet ved Humlegaards Mark, er lille og omtrent Bortfört.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1 x 10 m. Over den gaar et stort Jorddige. Tæt øst for dette et aflang, smalt Hul 2 ½ x 3/4 M. til Bunden; nogle hovedstore Sten henligger (R). [Sb.] Nr. 1-8a = "Lysenhøje"

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1 x 10 m. Over den gaar et stort Jorddige. Tæt Øst for dette et aflangt, smalt Hul 2 ½ m x 3/4 M. til Bunden. Nogle hovedstore Sten henligger. (R.) (B) [Sb.] Nr. 1-8a "Lysenhøje"

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 (N-S) x 12 m (Ø-V). Udgravet ved stort tophul. Skelvold midt over højen i N-S. Bevokset med græs og træer, halvdelen i skov. tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra øst
Oversigt set fra vest
Oversigt set fra syd
Foto, oversigt
Foto, oversigt