Nederskallinghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-19

Fredningsnr.
170510

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1705-10 , 11, 1706, 47, 48. Tingl.: 19/08 1910, gdr. Søren Jørgensen Diplom Afmærkn.: MS 1921, Lærer Chr. Krogh. Høj, 3 x 20 m. Velbevaret, tæt bevokset i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] en Gruppe af 9 Höje [sb. 17-25], der kaldes Nederskallinghöje. De ere alle urørte og ere godt middelstore Höje. Disse 2de Grupper af Höje [sb. 17-25 samt sb. 26-28 og 30-31] ligger paa en temmelig jevn Hedeflade, der skraaner lidt nedad mod Vest, og hvorfra er en skjön og fri Udsigt mod Vest ud over Fjorden. Det er de smukkeste Grupper og bedst bevarede Höje, der findes i Sallings 4 Herreder.

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ M. h., 18 M. br. Beplantet, i Plantage. Fredlyst [[1911]] af Gaardejer Søren Jørgensen, Over Ginnerup.

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ M. h., 18 M. bred. Beplantet, i Plantage. Fredlyst af Gaardejer Søren Jørgensen, Over Ginnerup. (A) (MS). I Bundgrav fundet af Reffsgaard 2 Flintøkser. Skive Museum Nr. 6-7. Oplysninger gælder vist Høj [sb.] Nr. 18.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m. Velbevaret (så vidt ses). Tæt bevokset i plantage. (Oprindelig tinglyst fredning på 38). FM 19/8 1910 MS 1921

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt høj i lysning i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)