Nederskallinghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-17

Fredningsnr.
17054

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/08 1910, gdr. Søren Bertelsen Diplom Afmærkn.: MS 1921, lærer Chr. Krogh Høj, 4 x 25 m. Toppet, velbevaret. Lynggroet og med nyplantet små fyr i udkant af plantage. (Nyplantningen bør fjernes.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] en Gruppe af 9 Höje [sb. 17-25], der kaldes Nederskallinghöje. De ere alle urørte og ere godt middelstore Höje. Disse 2de Grupper af Höje [sb. 17-25 samt sb. 26-28 og 30-31] ligger paa en temmelig jevn Hedeflade, der skraaner lidt nedad mod Vest, og hvorfra er en skjön og fri Udsigt mod Vest ud over Fjorden. Det er de smukkeste Grupper og bedst bevarede Höje, der findes i Sallings 4 Herreder.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3 x 22 M., smuk og velbevaret. Beplantet, i Plantage. Fredlystes [1911] af Gaardejer Søren Primdahl. N. Ginnerup.

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3 x 22 M., smuk og velbevaret. Beplantet, i Plantage. Fredlyst af Gaardejer Søren Primdahl; N. Ginnerup. (A) (MS)

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 25 m. Toppet, velbevaret. Lynggroet og med nyplantet små fyr i udkanten af plantage. (Nyplantningen bør fjærnes). FM 19/8 1910 MS 1921

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i plantage, græsklædt og spredt bevokset med selvsåede træer .

Litteraturhenvisninger  (0)