Nederskallinghøje
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-20

Fredningsnr.
170511

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1705-10, 11, 1706-47, 48 Tingl.: 19/08 1910, gdr. Søren Jørgensen Diplom Afmærkn.: MS 1921, lærer Chr. Krogh Høj, 4 x 25 m. Rummer jættestue. Gangen munder ud mod øst. Prægtig høj.
Undersøgelsehistorie  (8)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] en Gruppe af 9 Höje [sb. 17-25], der kaldes Nederskallinghöje. De ere alle urørte og ere godt middelstore Höje. Disse 2de Grupper af Höje [sb. 17-25 samt sb. 26-28 og 30-31] ligger paa en temmelig jevn Hedeflade, der skraaner lidt nedad mod Vest, og hvorfra er en skjön og fri Udsigt mod Vest ud over Fjorden. Det er de smukkeste Grupper og bedst bevarede Höje, der findes i Sallings 4 Herreder.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj med Jættestue, paatruffet af R:, udgravet af Nationalmuseet 1910. Se særlig Beretning. Fredlyst [[1911]] som [sb.] 19.

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj med Jættestue, paatruffet af R:, udgravet af Nationalmuseet 1910. Se særlig Beretning. Fredlyst som [sb.] 19 (A) (MS) A.24709a-, A26287-99

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 25 m. Rummer Jættestue. Gangen munder ud mod Øst. Prægtig høj. (Oprindelig tinglyst fredning på 38]. FM 19/8 1910 MS 1921

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2009 Museal restaurering
Journal nr.: Materialet befinder sig i Nationalmuseets megalitarkiv
Kulturstyrelsen
Højen blev delvist ryddet, kammer og gang udrenset. Tørmure udbedret. Eksisterende dæksten til gangen blev genoplagt. Opbygning af højen og pålægning af græstørv.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Jættestue i lysning i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)