Nederskallinghøje
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-22

Fredningsnr.
17056

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20 m. ret velbevaret, så vidt ses. Tæt bevokset med gran. I plan- tage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] en Gruppe af 9 Höje [sb. 17-25], der kaldes Nederskallinghöje. De ere alle urørte og ere godt middelstore Höje. Disse 2de Grupper af Höje [sb. 17-25 samt sb. 26-28 og 30-31] ligger paa en temmelig jevn Hedeflade, der skraaner lidt nedad mod Vest, og hvorfra er en skjön og fri Udsigt mod Vest ud over Fjorden. Det er de smukkeste Grupper og bedst bevarede Höje, der findes i Sallings 4 Herreder.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 20 M. I Toppen et frisk Hul til Bunden, 2 x 3 M. (R.). I en Overgrav opgives af ham [M.M. Reffsgaard] en Stridsøkse af Sten at være fundet. Et Par Læs Sten henligger. Lerjord.

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. I Toppen et frisk Hul til Bunden, 2 x 3 m. (R) I En Overgrav opgives af ham en Stridsøkse af Sten at være fundet. Et Par Læs Sten henligger. Lerjord. Ikke i [sb.] 22 men i [sb.] Nr. 21. (B)

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. Ret velbevaret (så vidt ses). Tæt bevokset med gran. I plantage. tingl 9/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i plantage, bevokset med nåletræer.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)