Nederskallinghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-23

Fredningsnr.
17057

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 25 m. Udgravet ved mægtigt nu tilgroet krater. Bevokset med græs og lyng i plantage. Fredningsværdig på sin plads.
Undersøgelsehistorie  (8)
0950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] en Gruppe af 9 Höje [sb. 17-25], der kaldes Nederskallinghöje. De ere alle urørte og ere godt middelstore Höje. Disse 2de Grupper af Höje [sb. 17-25 samt sb. 26-28 og 30-31] ligger paa en temmelig jevn Hedeflade, der skraaner lidt nedad mod Vest, og hvorfra er en skjön og fri Udsigt mod Vest ud over Fjorden. Det er de smukkeste Grupper og bedst bevarede Höje, der findes i Sallings 4 Herreder.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj, ca. 2,5 M. h., i tæt Plantning. Udgravet ved en meget bred Gravning fra Syd, følgende Bunden til henover Midten. I Midten staar i ØsØ-VnV. en 1,4 M. l. , ½-2/3 M. h., 0,20 M. tyk, udkløvet Sten, antagelig Sidesten af et (Bronzealders) Gravkammer.

1929 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 484/29
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Delvis blotlæggelse af en jættestue.

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj, ca. 2,5 M. h., i tæt Plantning. Udgravet ved en meget bred Gravning fra Syd, følgende Bunden til henover Midten. I Midten staar i ØSØ-VNV en 1,4 M. l. , ½-2/3 M. h., 0,20 M. tyk, udkløvet Sten, antagelig Sidesten af et (Broncealders) gravkammer. (B) Reffsgaard har foretaget en Efterundersøgelse af en ødelagt Jættestue og fundet, Kølle, Flintspyd, Flintflække, Skiveskraber og Fragmenter af et Lerkar. Skive Museum 508-512

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 25 m. Udgravet ved mægtigt nu tilgroet krater. Bevokset med græs og lyng i plantage. (Fredningsværdig på sin plads). tingl 9/5 1950

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højrest med stort krater. Heri vokser en del selvsåede løvtræer. På højrsnden et ældre nåletræ.

Litteraturhenvisninger  (0)