Nederskallinghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-24

Fredningsnr.
17058

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20 m. Udgravet ved stort, tilgroet tophul. Ujævne sider. Tæt bevokset med fyr. Fredningsværdig på sin plads, i plantage. Krejbjerg, matr.nr. 47c: Høj i skel til matr.nr. 34f af Krejbjerg.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] en Gruppe af 9 Höje [sb. 17-25], der kaldes Nederskallinghöje. De ere alle urørte og ere godt middelstore Höje. Disse 2de Grupper af Höje [sb. 17-25 samt sb. 26-28 og 30-31] ligger paa en temmelig jevn Hedeflade, der skraaner lidt nedad mod Vest, og hvorfra er en skjön og fri Udsigt mod Vest ud over Fjorden. Det er de smukkeste Grupper og bedst bevarede Höje, der findes i Sallings 4 Herreder.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,0 x 19 M. I Midten er et 6-7 M. br., gl. Hul, ca. 1 M. d., sikkert opr. til Bunden, hvori henligger en Sten, ca. 1 x 1,5 M. br., 2/3 M. tyk, forslæbt fra sin Plads.

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,0 x 19 M. I Midten er et 6-7 M. br., gl. Hul, ca. 1 M. d., sikkert opr. til Bunden, hvori henligger en Sten, ca. 1 x 1,5 M. br., 2/3 M. tyk, forslæbt fra sin Plads. (C) Har været en Jættestue Rest af Gang 1 Sidesten og brolagt Bund fandtes ingen Gravgods.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. Udgravet ved stort tilgroet top-hul. Ujævne sider. Tæt bevokset med fyr. (Fredningsværdig på sin plads i plantage). tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i plantage, tæt syd for landevej, bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)