Nederskallinghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-25

Fredningsnr.
170512

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/8 1910, gdr. Søren Bertelsen, Primdahl. Diplom Afmærkn.: MS 1921, lærer Krogh. Høj, 4 x 25 m. Kuplet, velbevaret, køn høj. Lynggroet med nyplantet små fyr, som bør fjernes.
Undersøgelsehistorie  (8)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] en Gruppe af 9 Höje [sb. 17-25], der kaldes Nederskallinghöje. De ere alle urørte og ere godt middelstore Höje. Disse 2de Grupper af Höje [sb. 17-25 samt sb. 26-28 og 30-31] ligger paa en temmelig jevn Hedeflade, der skraaner lidt nedad mod Vest, og hvorfra er en skjön og fri Udsigt mod Vest ud over Fjorden. Det er de smukkeste Grupper og bedst bevarede Höje, der findes i Sallings 4 Herreder.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3,0 x 22 M. Fredlystes [[1911]] af Gaardejer Søren Primdahl, N. Ginnerup. - I og S. for Toppen er ved Fredningen efterjævnet 2 Huller, 1 og 2/3 M. dybe, det i Toppen 2/3 x 1 M. br. Paa dets Bund saas en lille, delvis ødelagt, stensat Kiste i N-S; heri er af R. fundet brændte Ben og en Ragekniv af Bronze. Kamret næppe 2/3 M. l. Der henlaa paa Højen Skaar af et svært Lerkar, der har indeholdt brændte Ben og af R. opgaves at have været stenomsat. Det havde staaet mod S.

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3,0 x 22 M. Fredlystes af Gaardejer Søren Primdahl, N. Ginnerup. - I og syd for Toppen er ved Fredningen efterjævnet 2 Huller, 1 og 2/3 M. dybe, det i Toppen 2/3 x 1 M. bred. Paa dets Bund saas en lille delvis ødelagt, stensat Kiste i N-S; heri er af R. fundet brændte Ben og en Ragekniv af Bronce. Kamret næppe 2/3 M. l. Der henlaa paa Højen Skaar af et svært Lerkar, der har indeholdt brændte Ben og af R opgaves at have været stenomsat. Det havde staaet mod Syd. (A) (MS) [[ikke opbevaret.]]

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 25 m. Kuplet, velbevaret, køn høj. Lynggroet med nyplantet små fyr, (som bør fjærnes). FM 19/8 1910 MS 1921

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i plantage. Delvis bevokset med fyr og et yngre egetræ.

2016 Museal berejsning
Museum Thy
Stor rundhøj nord for skovsti i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)