Overskallinghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-28

Fredningsnr.
170519

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 25 m. Udgravet ved meget stort nu tilgroet tophul, der har udhulet hele højens indre parti. Trods beskadigelserne fredningsværdig på sin plads. Lynggroet med gran og fyr.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] Overskallinghöje [sb. 26-28 samt 30-31], 5 middelstore smukke Höje hen i en Række fra Nord til Syd. […] Disse 2de Grupper af Höje [sb. 17-25 samt sb. 26-28 og 30-31] ligger paa en temmelig jevn Hedeflade, der skraaner lidt nedad mod Vest, og hvorfra er en skjön og fri Udsigt mod Vest ud over Fjorden. Det er de smukkeste Grupper og bedst bevarede Höje, der findes i Sallings 4 Herreder.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 18 M. Fra Nv. en 7-8 M. br. Indgravning, der følger Bunden, hen over Midten. I dennes nø Side mindre, nye Gravninger (R.) - Ind i nordre Side staar den østre Del af et mindre stensat Kammer Sø-Nv., ca. 1 M. l., ½ M. br., knap ½ M. h., antagelig tømt. Brændte Ben og Østersskaller (enkelte) henligger ved Kamret. - 2 M. sydligere ses, som det foregaaende 2/3 M. over Bunden Nordparti af en lille, stensat Kiste i N-S., 0,33 M. br. og dyb, 1 M. l., sat antagelig af 3 Sten i hver Langside, 1 for hver Ende. Stenene er rundagtige, flade, tykkere end sædvanligt i saadanne Kister. Br. Ben saas ikke. - Herfra antagelig A. 2944. Lynggroet, i Plantage.

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 18 m. Fra NV en 7-8 M. br. Indgravning, der følger Bunden, hen over Midten. I dennes nø Side mindre, nye Gravninger (R) - Ind i nordre Side staar den østre Del af et mindre stensat Kammer SØ-NV, ca. 1 m l., ½ m br., knap ½ m højt, antagelig tømt. Brændte Ben og Østersskaller (enkelte) henligger ved Kamret. - 2 m sydligere ses, som det foregaaende 2/3 m over Bunden Nordparti af en lille, stensat Kiste i N-S., 0,33 m. br. og dyb, 1 m. l., sat antagelig af 3 Sten i hver Langside, 1 for hver Ende. Stenene er rundagtige, flade, tykkere end sædvanligt i saadanne Kister. Br. Ben saas ikke. - Herfra antagelig A. 2944. Lynggroet, i Plantage. (B)

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 25 m. Udgravet ved meget stort nu tilgroet tophul, der har udhulet hele højens indre parti. Trods beskadigelserne fredningsværdig (på sin plads). Lynggroet med gran og fyr. tingl 9/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i mindre lysning i plantage. Bevokset med yngre, selvsåede løvtræer, primært i højens krater.

Litteraturhenvisninger  (0)