Krejbjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-32

Fredningsnr.
170524

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.nr.: 37a (27a) Høj, 1,5 x 15 m. Udgravet ved nu tilgroet tophul. Synes iøvrig ret velbeva- ret. Tæt bevokset med gran i lille plantage.
Undersøgelsehistorie

1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt Vest for disse [sandsynligvis sb. 62-65] ligger atter 4 Höje [sb. 32-33 og 60-61] hen i Række fra Nordvest til Sydvest, men ogsaa temmelig nær sammen. Den nordligste [sb. 61] er ejendommelig flad oven paa. Der er altsaa 8 Höje temmelig nær sammen i en Gruppe.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,3 x 14 M. Nordre Side fladt afgravet. I Top et frisk Hul, ½ x 1 ½ x ½ M. (R.?). Beplantet, i Plantage.

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,3 x 14 m. nordre Side fladt afgravet. I Top et frisk Hul, ½ x 1 ½ x ½ m. Beplantet i Plantage. (B) Fredningsværdig.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 15 m. Udgravet ved nu tilgroet tophul. Synes iøvrigt ret velbevaret. Tæt bevokset med gran i lille plantage. tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Træbevokset høj i ager.


Billeder

Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, oversigt