Rævehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-41

Fredningsnr.
170526

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m. Udgravet ved stort nu tilgroet tophul. Bevokset foroven med græs og på siderne med tæt granskov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en flad Odde, som kaldes Rans og ligger ud mod Søen, Syd for Ginderup, findes 2de smaa Höje [sb. 40-41]. Disse 2de Höje ligge saa lavt, at man maa antage, at Stedet hvor de findes tidligere har været under Vand.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; ganske som foregaaende [sb. 40].

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; ganske som foregaaende [sb. 40]. Kaldes Rævehøj. (C)

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 15 m. Udgravet ved stort nu tilgroet tilhul. Bevokset foroven med græs og på siderne med tæt granskov. tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)