Kløvenhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-43

Fredningsnr.
170633

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Fredningstekst
"Kløvenhøj", 2,5 x 22 m. Udgravet ved stort, tilgroet tophul og nordsiden næsten væk. Bevokset med lyng og lidt fyr i lille udyrket stykke. Frednings- værdig på sin plads. Matr.nr. 55i: Høj i skel til matr.nr. 55a af Krejbjerg.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd herfor [sb. 207] og höjere oppe paa Heden ligger Klövenhöje [sb. 43-44] paa Matr. Nr. 55a; der er gravet i dem begge.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kløvenhøj", 2,7 M. h., 18 M. br. Nordre Side er skraat, temmelig stærkt afgravet. I Top en uregelmæssig, mindre Gravning. Mindre Gravninger mod S. og Sø. Herfra B 1183-84. Kan undersøges. Lynggroet.

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kløvenhøj", 2,7 m h., 18 m br. Nordre Side er skraat, temmelig stærkt afgravet. I Top en uregelmæssig, mindre Gravning. Mindre Gravninger mod S og SØ. Herfra B. 1183-84. Kan undersøges. Lynggroet. (C) Reffsgaard fundet i dybtliggende Dolkegrav en Flintdolk. I Pakningen om Graven, Slibesten (?) Arbejdeøkse og en mejselformet Sandsten og Slagsten. Skive Museum Nr. 576-80.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kløvenhøj" 2 ½ x 22 m. Udgravet ved stort tilgroet tophul og Nordsiden næsten væk. Bevokset med lyng og lidt fyr i lille udyrket stykke. (Fredningsværdig på sin plads). tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger træbevokset i kanten af skov.

Litteraturhenvisninger  (0)