Krejbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-52

Fredningsnr.
170639

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
********************************************* Matr.nr.: Krejbjerg, matr.nr. 4k (11d ?) Tingl.: 23/9 1910. Gdr. Søren Gudiksen Diplom Afmærkn.: MS. 1922, ved lærer Chr. Krogh Høj, 3,5 x 25 m. Lidt tilgroet afgravning mod syd og sydvest og vest, ellers velbevaret. Græsgroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1 [høj, sb. 52] Øst herfor [sandsynligvis sb. 50] paa en, trekantet lille Hedelod Nr. 4, er middelstor og omtrent i Behold.

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,9 x 20 M. Fod afpløjet mod Syd og Siden fladt afgravet; den staar med et Skred, 1 M. h. Ligesaa mod Ø., dog fladere. Flade Gravninger paa Siderne mod N. og Ø. Lynggroet, i Ager. Fredlystes [[1910]] af Gaardejer Søren Gudiksen, Krejbjerg, tiltraadt af Lereren, Laust Laursen. M.S.

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,9 x 20 m. Fod afpløjet mod Syd og Siden fladt afgravet; den staar med et Skred, 1 m h. Ligesaa mod Ø., dog fladere. Flade Gravninger paa Siderne mod N og Ø. Lynggroet i Ager. Fredlystes af Gaardejer Søren Gudiksen, Krejbjerg, tiltraadt af Lejeren, Laust Laursen. M.S. (A) (MS)

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 ½ x 25 m. Lidt tilgroet afgravning mod Syd og Sydvest og Vest, ellers velbevaret. Græsgroet i ager. FM 23/9 1910 MS 1922

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i højgruppe på fem høje. Dyrket mark til syd, vest og nord, markvej til øst.

Litteraturhenvisninger  (0)