Højsagerhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-74

Fredningsnr.
170649

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1898, ved kapt. Søegaard. Høj, 4 x 25 m. Østsiden noget affladet og siderne i det hele taget lidt ujæv- ne. Mod nordvest aftrådt af kreaturer og delvis ubevokset. Iøvrigt en pæn høj. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjene i den sydostlige Del af Sognet: Den Del af Sognet, der hæver sig höjest, er et strög omkring ved Kirken, Syd og Øst for. Her er en prægtig Udsigt fra næsten til alle Sider, men mest mod Vest ud over Fjorden og Söen. Her har ligger en Række af Höje, som alle ere slöjfede paa 1 eller 2 nær. […] Den anden [høj, sandsynligvis sb. 74], som kaldes Höjsagerhöj, ligger længere ned mod Nordost fra Kirken. Det er en temmelig stor Höj og anselig fordi den ligger höjt og frit.

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 24 M. Toppen er mod Ø. let affladet; østre Side har i gammel Tid været fladt afgravet og staar nu med et lille Skred. Græsgroet. Mærkesten i Top; fredlyst [[1895]].

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 24 m. Toppen er mod Øst let affladet; østre Side har i gammel Tid været fladt afgravet og staar nu med et lille Skred. Græsgroet. Mærkesten i Top; fredlyst. (A) (MS)

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj,4 x 25 m. Østsiden noget affladet og siderne i det hele taget lidt ujævne. Mod NV aftrådt af kreaturer og delvis ubevokset. Iøvrig en pæn høj. Græsgroet i ager. FM [[28-6 1895]] MS (Ingen deklaration findes i museet).

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)