Hamshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131003-89

Fredningsnr.
170651

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/9 1910, gdr. Bertel Jakobsen Bak Diplom Afmærkn.: MS 1921, ved lærer Chr. Krogh "Hammershøj", 3 x 25 m. Tilgroet kløft gennem højen i omtrent N-S. Ellers velbevaret. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjene i den sydostlige Del af Sognet: Den Del af Sognet, der hæver sig höjest, er et strög omkring ved Kirken, Syd og Øst for. Her er en prægtig Udsigt fra næsten til alle Sider, men mest mod Vest ud over Fjorden og Söen. Her har ligger en Række af Höje, som alle ere slöjfede paa 1 eller 2 nær. […] Sydvest for Kirken, paa Bakkerne ud mod Kjæret ved Hesthave, Matr. Nr. 5a, ligger Hamshöj, som er middelstor, men noget flad ovenpaa.

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hammeshøj", 3-3,5 M. h., paa faldende Terræn, 20 M. br. Igennem den gaar fra N-S en ca. 4-4½ M. br. Kløft, hvis Bund nu ligger mindst 1,8 M. over Højbunden. I den nogle mindre Naaletræer. (Kløften gravet 1873; standset af overtroiske Grunde; idet Ejeren blev ulægelig syg). Fredlyst [[1910]] som [sb.] 91.

1938 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hammeshøj", 3-3,5 m h., paa faldende Terræn, 20 m br. Igennem den gaar fra N-S en ca. 4-4,5 m br. Kløft, hvis Bund nu ligger mindst 1,8 m over Højbunden. I den nogle mindre Naaletræer. (Kløften gravet 1873; standset af overtroiske Grunde idet Ejeren blev ulægelig syg). Fredlyst som [sb.] 91. (A) (MS)

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hammershøj" 3 x 25 m. Tilgroet kløft gennem højen i omtrent N-S. Ellers velbevaret. Græsgroet i ager. (Oprindelig tinglyst på 33). FM 30/9 1910 MS 1921

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)