Brunsgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131004-7

Fredningsnr.
180543

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/9 1911, gdr. Jens Kristian Pedersen Diplom Høj, 4,5 x 28 m. Mod NØ nær top en gravning 2 x 2 m ca. 0,7 m dyb, nu tilgroet med græs. Svag ujævnhed i top, dog lynggroet. Højen lynggroet i hede og me- get smukt kuplet. Køn høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brunsgaard. Anseelig, smukt formet Höj, 4,5 M.h., 27 M.br. Nö for Toppen en lille Gravning, 2 x 2/3 M.d. Lynggroet. Fredlystes 7/8 [[1911]] af Gaardejer Jens Chr. Petersen.

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig smukt formet Høj lyngklædt 4,5 m høj og 27 m. br. NØ for Toppen en lille Gravning 2 x 1,5 m 2/3 m d. Fredlyst 7/8 af Gdr. J. Kr. Pedersen

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4½ x 28 m. Mod NØ nær top en gravning 2 x 2 m ca. 0,7 m dyb, nu tilgroet med græs. Svag ujævnhed i top, dog lynggroet. Højen lynggroet i hede og meget smukt kuplet (køn høj).

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Noget tilgroet med gyvel og andet buskads

Litteraturhenvisninger  (0)