Nørlemdois
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131004-13

Fredningsnr.
180547

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/9 1911. Gdr. Esben Andersen Gedelykke Diplom Langhøj, "Nørlemdøjs", 3,5 x 16 x 60 m (Ø-V). I sydvestre ende afgravning, der på 3 steder går lidt dybere ned. I østre halvdel 4 større sænkninger. Alt dog nu tilgroet med lyng og græs. Højen lynggroet og et smukt mindes- mærke. I skel til matr.nr. 10l. Nr. Lem, matr.nr. 10l: Høj i skel til matr.nr. 9o af Nr. Lem.
Undersøgelsehistorie  (11)
1843 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lem Sogn, som mod Syd stöder op til Sönderlem-Vej og Limfjorden, deles ved en Lavning, hvori Nörlem By ligger, i 2 Dele. Den nordlige mindre Del, som tildels henligger som udyrket Hede, Nörlemhede, hæver sig op til en temmelig betydelig Höjde. Heroppe ligger 16 Höje og en Langdysse. De 11 af Höjene ligger tæt om Lang dyssen meget höjt og med en vid og prægtig Udsigt til allle Sider over Land og Vand. De 5 andre ere mindre og ligger længere ned til Siderne. Den ene af dem, som ligger lige Nord for Langdyssen, er udgravet. Nærmest Langdyssen ligger der 6 store vel bevarede Höje (kun én er der gravet ind i mod Syd) 4 Vest og 2 Øst for. Langdyssen selv, som ligger midt paa Höjden mellem Höjene, (Matr No 9) kaldes Nörlemdois. Den er 75 Alen lang og 22 Alen bred, maalt op over dens Rygning. Der er for 30-40 Aar siden gravet 2 Huller i den, og der blev da, efter den daværende Ejers Sigende, fundet Urner med Ben i. Her er, som nævnt ved Baunhöj [sb.nr.14], en vid og stolt Udsigt: Man kan se Vand, Landet Syd og Vest for Ottesund (Nörre Nissum Kirke f.Ex.), Thyholm, Jegindö det sydlige Mors. Endvidere: Vile, Harre, Oddense, Otting, Bröndum, Skive og Hvidbjerg Kirker

1911 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Nörlemdois", en Langhöj i V. til N.-Ø. Til S., 50 M.l., 13 M. Br. 2,8-3,0 M.h. En Del Beskadiget, hvorom nærmere Deklaration, der udstedtes 9/8 af Gaardejer Esben Andersen Gedelykke, Vandborggaard ]og Fotografi Pl IV[. Lerkar med brændte Ben opgives at være fundne.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langhøj [["Nørlemdøjs"]] i V til N-Ø til S 50 m lang 13 m br. 2,8-3 m h. En Del beskadiget hvorom nærmere. Deklaration [[der]] udstedt[[es]] 9/8 af Gdr. Esben Andersen [[Gedelykke, Vandbogaard]]. Lerkar med br. Ben opgives at være fundet.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM1911

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj "Nørlemdøjs" 3½ x 16 x 60 m (Ø-V). I sydvestre ende afgravning, der på tre steder går lidt dybere ned. I østre halvdel 4 større sænkninger. Alt dog nu tilgroet med lyng og græs. Højen lynggroet og et smukt mindesmærke. (Højen ligger overvejende på matr. 9o, den østre ende dog på 10l). (Oprindelig fredet på 9e) FM 15/9 1911

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langhøj, græsklædt med et par egetræer på den østlige del.

Litteraturhenvisninger  (0)