Kløvenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131004-14

Fredningsnr.
180549

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Kløvenhøj" eller "Baunehøj", 4,5 x 35 m. Midt gennem højen i nord-syd et ca. 6 m bredt skår, der på et smalt stykke lidt syd for højmidten er mindre dybt end den øvrige del af skåret, der er ca. 2 m dybt, alt dog græsgroet. Midt på østsiden en større afgravning. På toppen mod øst et G.I. cementmåle- punkt. Smukt virkende høj. Lynggroet, i hedestykke.
Undersøgelsehistorie  (8)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
... En af de to [høje] Øst for kaldes Baunhøj eller Kløvenhøj, og dens Top er det højeste Punkt i den sydvestlige Fjorddel af Salling ... I Traps Beskrivelse, paa Mansas og Bohrs Kaart staar Kløverhøj: Det er maaske en Forvanskning af Kløvedhøj; thi Kløverhøj passer kun daarligt eftersom Højen ligger i en Hede og aldeles er overgroet med Lyng.

1887 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I toppen af højen fandt fisker Mads Christensen et sort lerkar med tætsluttende låg. Oven på de brændte ben i urnen lå et stykke af en sværdklinge, en ragekniv, en pincet, prydet med tre bukler, og en syl med et greb af usædvanlig form. Imellem de brændte ben fandtes en dobbeltknap med guldbelægning. Længere nede i højen stødte han på et gravkammer af utilhuggede kampesten, ca. 2,5 x 80 cm og ligeledes dækket af utilhuggede sten. På bunden af stenkisten lå et skelet af en mand med hovedet i øst og dækket af fint rødt sand. Der var ingen fund i graven. Bronzesagerne fra urnen indsendtes af gårdejer Jens Simonsen, og i dusør udbetaltes 11 kr.

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kløvenhøj" ("Baunhøj"), 3,5 M. h. 30 M. br., oprindelig anseelig. Midt igennem gaar fra Nø-Sv. et 6-7 M. br. Skaar, hvis Bund nu i Midten ligger ca. 2 M. over Højbunden. Et Kammer er fundet og siges endnu at være til Stede, dog med aftaget Dække. Herfra er B 3777-81.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kløvenhøj", "Baunehøj" 4 ½ x 35 m. Midt gennem højen i N-S et ca 6 m bredt skår, der på et smalt stykke lidt syd for højmidten er mindre dybt end den øvrige del af skåret, der er ca 2 m dybt, alt dog græsgroet. Midt på Østsiden en større afgravning. På toppen mod Øst et Geodætisk Instituts cementmålepunkt. Smukt virkende høj. Lynggroet i hedestykke.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Markant skår gennem højen, der står ret tilgroet.

Litteraturhenvisninger  (0)