Nørlem
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131004-15

Fredningsnr.
180550

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Lem-Vejby kommune kun matr.nr. 11ac. Høj, 1,5 x 15 m. Ligger i vestre udkant af plantage, ret tæt bevokset med fyr. I skel. Nr. Lem, matr.nr. 11ac: Høj i skel til matr.nr. 10v af Nr. Lem.
Undersøgelsehistorie  (11)
1911 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 1,5 M.h., 15 M. br. Topfladen ujævn med flade, mindre Fordybninger. [[B11147-97]].

1920 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 9/21
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse om fund af urner i høj sb.nr. 15 på Nørlem Hede. Urner og genstande fra Grav R-V indsendt til NM.

1920 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 9/21
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1921 Museal udgravning
Journal nr.: 9/21
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af høj sb.nr. 15, hvorfra urnegrav R-V stammer. Herved blev der i alt udgravet 1 centralgrav (Grav D) formentlig fra ældre bronzealder (ingen fund), 21 urnegrave (Grav A-L, N-O samt Q-V), sandsynligvis alle fra yngre bronzealder samt 2 brandpletter fra hhv. yngre bronzealder (Grav M) og ældre jernalder (Grav P). Hertil kom fundet af flere karbunde, der kan stamme fra ødelagte urner.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lynggroet og beplantet Høj i Plantage. [[Vestsiden]] nu en jævn og pæn Overflade. Herfra B11147-97. Højen er fredningsværdig.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 15 m. Ligger i vestre udkant af plantage, ret tæt bevokset med fyr. (Højen ligger ganske overvejende på 11z, men ca 1 m af Vestsiden ligger dog på 10v).

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Registrering af knoglemateriale
Journal nr.: 27/81
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der brændt materiale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Nørlem; bronzealder; B11147-97 (diverse grave).

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ret udfladet høj, i nytilplantet skov.

Litteraturhenvisninger  (0)