Nørre Lem
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131004-17

Fredningsnr.
180548

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m. I top 3 m bredt hul, der går ud mod og nedad nordøstlige høj- side, alt dog lynggroet. Lidt flade afgravninger mod sydøst, også de dog lynggroede. Højen lynggroet, i hedestykke. Enkelte små graner plantet i nord- siden, bør fjernes.
Undersøgelsehistorie  (8)
1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vandborggaard. Höj. 1,8 x 16 M. Tophul 3 M.br., 1 M.d., aabent mod Nö.

1911 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vandbjerggaard. Høj 1,8 x 16 m. Tophul 3 m br. 1 m d. Aabent mod NØ.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. I top 3 m bredt hul, der går ud mod og nedad NØ højside, alt dog lynggroet. Lidt flade afgravninger mod SØ også de dog lynggroede. Højen lynggroet i hedestykke. (Enkelte små graner plantet i Nordside, bør fjærnes). tingl 15/5 1950

1949 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med et par gamle graner (omtalt) og et par egetræer.

Litteraturhenvisninger  (0)