Hvælshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131004-48

Fredningsnr.
180552

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: 1ar (1er ?) Tingl.: 13/12 1878; præsteembedet. Afmærkn.: MS 1925, ved Hans Kjær. "Hvilshøj" 3,5 x 21 m. Toppen afgravet, siderne en del afgravet og med flade huller. Alt dog tilgroet med græs.
Undersøgelsehistorie  (9)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hvælshöi paa Præstegaardens Mark er middelstor og bevaret.

1878 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hvilshöj" (Hvælshöj"), 2,5 M. h., 20 M. i Tv. Toppen stærkt affladet, skraa mod Sö. I Toppen en gl. Gravning, 1 M. d., 3x4 M. br.; sydöst for den en Sænkning og i sö. Side en mindre Gravning. Fod mod Nv. afgravet. Sti paa Siden. Fredlyst. Baalrester paa Top (Paatalt).

1911 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hvilshøj (Hvalshøj) 25 m h. 20 m i Tv. Toppen stærkt affladet, skraa med SØ. I Toppen en gl. Gravning 1 m dyb 3x4 m br. sydøst for den en Sænkning og i SØ Side en mindre Gravning. Fod mod NØ afgravet. Sti paa Siden. Fredlyst. Baalrester paa Top (paatalt).

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hvilshøj" 3½ x 21 m. Toppen afgravet, Siderne en Del afgravet og med flade huller. Alt dog tilgroet med græs. (Fredning oprindelig på [matr.nr.] 1). FM 13/12 1878 MS 1925

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Noget tilvokset med krat, ligger i udkanten af Lem by.

Litteraturhenvisninger  (0)