Kløvenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131004-61

Fredningsnr.
180558

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 24 m. Syd- og vestsiden afgravet, men tilgroet. Stor kløft gennem højen i øst-vest. Bevokset med lyng, i ager. I skel til matr.nr. 7a. Sønderlem, matr.nr. 7a: Høj i skel til matr.nr. 5a af Sønderlem.
Undersøgelsehistorie  (9)
1820 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Klövenhöj, eller maaske Klövedhöj, paa et Bakkenæs i Sönderlem, er temmelig stor, men gjennemgravet tidligere. Den ligger stolt og vildt med en dyb Indskjæring Øst om.

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Klövenhöj", en stor Höj, opr. vist 3½ M. h., 24 M. br., gennemskaaret af en bred Klöft, 6-7 M. br., i Bunden 2 M. dyb, hvorved Höjen antagelig er udgravet, ]tidligst[ senest ca. 1820. Lynggroet.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kløvenhøj en stor Høj opr. vist 3½ x 24 m. Gennemskaaret af en bred Kløft 6-7 m br. I Bunden 2 m dyb, hvorved Højen antageligt er udgravet senest 1820. Lyngklædt.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3½ x 24 m. Syd og Vestsiden afgravet, men tilgroet. Stor kløft gennem højen i Ø-V. Bevokset med lyng i ager. tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Delvis træbevokset i skiv, med ager mod vest.

Litteraturhenvisninger  (0)