Kurup Gaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131004-75

Fredningsnr.
180554

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 16 m. Stort tilgroet tophul, åbent ud mod vest. Græsgroet i mark.
Undersøgelsehistorie  (10)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af de tre smaa [høje - sb.nr. 74-76] der findes paa Gaarden Kurups Mark er den östligste [sb.nr.74] næsten bortfört og de to vestligste [sb.nr.75-76] opbrudte.

1873 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 1,5 M. h., 14 M. br. Udgravet ved et 4-5 M. br., gl. Tophul, aabent mod V., endnu til nær Bund. Fra en af Höjene [sb.nr. 74-76] en Guldring B 1041, cf. [sb.nr.] 74.

1940 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj beplantet i Plantage. 1,5 x 14 m. Udgravet ved et 4-5 m br. gl. Tophul aabent mod V nærtil Bunden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 16 m. Stort tilgroet tophul, åbent ud mod Vest. Græsgroet i mark. tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)