Kurup Gaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131004-76

Fredningsnr.
180555

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m. Overfladen en del forgravet og noget udjævnet mod øst. Bevok- set med fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie  (11)
1873 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af de tre smaa [høje - sb.nr. 74-76] der findes paa Gaarden Kurups Mark er den östligste [sb.nr.74] næsten bortfört og de to vestligste [sb.nr.75-76] opbrudte.

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj 1,6 M. h. Overdel undetagen mod N. uregelmæssig afgravet, i Midten med et Hul, 2 M. br., til ½ M. over Bund. Fra en af Höjene [sb.nr. 74-76] en Guldring B 1041, cf. [sb.nr.] 74.

1940 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Muligvis B1041 (jf. sb.nr. 74).

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj beplantet i Plantage. 1,5 x 16 m. Overalt undtagen mod N. uregelmæssigt afgravet, i Mideten med et Hul 2 m. br. til Bund. Fra dette er Guldring fundet. [[som omtalt i 74 [1874]]]

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. Overfladen en del forgravet og noget udjævnet mod Øst. Bevokset med fyr i plantage.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I ager. Bevokset med hyld og en del brombær.

Litteraturhenvisninger  (0)