Hostrup Hovedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131004-85

Fredningsnr.
180564

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/9 1911, propr. Søren Christensen Trærup. Diplom Høj, 3,5 x 18 m. Fra NØ fører en sti til top. Bevokset med lyng og græs. (Køn høj).
Undersøgelsehistorie  (8)
1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 3,0 M. h., 17 M. br. Top affladet og Jord opkastet ved Kanten, Sneglesti. Lynggroet i Plantage. [Sb.nr.] 84-85 fredlystes [[1911]] af Proprietær Sören Christensen Frærup, Hostrup, medens dette paa daværende Tidspunkt ikke kunde opnaas for [sb.nr.] 80.

1911 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3 x 17 m. Top affladet og Jord opkastet ved Kanten. Lynggroet i ophugget Plantage. [Sb.nr.] 84-85 fredlyst af Prprt. Søren Christensen [[Frærup, Hostrup]], medens dette paa den daværende Tidspunkt ikke kunde opnaas for Høj [sb.] Nr. 80. (Mærkesten i NV Side].

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1911

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3½ x 18 m. Fra NØ fører en Stil til top. Bevokset med lyng og græs. (Køn høj). tingl 15/9 1911

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I skov. I træerne omkring højen en fiskehejrekoloni!

Litteraturhenvisninger  (0)