Nørhede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131005-17

Fredningsnr.
170564

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Tegl, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/9 1911. Gdr. Niels Kristian Dahlstrup Diplom Afmærkn.: MS. 1915, ved oberstl. Lund Langhøj, 2,8 x 16 x 55 m. Et par mindre, tilgroede hulninger i top ellers ubeskadiget. Lyng-græsgroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De mærkeligste og skjönneste Mindesmærker fra Oldtiden i dette Sogn er de tvende Langdysser eller Skibshöje på Aalbæk [sb. 24A] og Nörhede eller Vadum Marker [sb. 17]. Den anden [sb. 17] paa Nörhede Mark er 86 Alen lang og ligeledes 21 Alen bred, maalt op over Rygningen. Den vender i Sydvest og Nordost og ligger vel bevaret, med Undtagelse af, at der er plöiet nær ind til baade ved Ender- og Siderne. Den har maaske nok været noget længere för. (Nogle röde Murbrokker i Jorden ved Nordosthjörnet hidröre fra en lille Teglovn, der tillige har været der.).

1911 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i V. til S.-Ø. til N., paa et mod V. stigende Terræn, 44 M. l., 16 M. br., 2,6-2,8 M. br. Noget beskadiget, se Deklaration, udstedt af Gaardejer Niels Kr. Dahlstrup [[FM]] 1911, og Fotografi, Pl. IV-V. Af Østenden er bortgravet ca. 10 M., nu med stejl Brink; i søndre Side har været tætstaaende, svære Randsten, hvoraf nogle er borttagne; paa de andre Sider vides intet om Randsten; ogsaa i S. var de jorddækkede. I Østenden er foruden 3 Lerkar med brændte Ben fundet 2 Stridsøkser, A.22784-85, samt iflg. Medd. en Flintkniv og en Mejsel af Flint. Højen er bygget af blandet Sandmuld med mørke Baand (Lyng eller Græs).

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Langhøj" i V til S-Ø til N paa et mod V stigende Terræn, 44 m l 16 m br. 2,6-2,8 m h. Noget beskadiget, se Deklaration, udstedt af Gdr. Niels Kr. Dahlstrup 1911, og Fotografi, Pl. IV-V. Af Sydsiden er bortgravet ca. 10 m. med stejl Brink i søndre Side har været tæt staaende svære Randsten, hvoraf nogle er borttagne. Paa de andre Sider vides intet om Randsten ogsaa i Øst var de jorddækkede. I Østsiden er foruden 3 Lerkar med br. Ben fundet 2 Stridsøkser, A 22784-85 samt iflg. Medd. en Flintkniv og en Mejsel af Flint. Højen er bygget af blandet Sandmuld med mørke Baand. Nu græsklædt.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lang høj, 2,8 x 16 x 55 m. Et par mindre, tilgroede hulninger i top, ellers ubeskadiget. Lynggræsgroet i ager. (Tidligere fredlyst også på 1 a). FM 15/9 1911 MS 1915

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot langhøj i ager. Græsklædt og bevokset med en del træer

Litteraturhenvisninger  (0)