Sønderhede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131005-8

Fredningsnr.
170567

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/10 1918. Statshusmand Simon Pedersen Gravgaard i henhold til landbrugsministeriets cirk. af 26/7 1911 Diplom Høj, 3 x 20 m. Lidt ujævn overflade ellers velbevaret. Bevokset med lyng og fyr i skelplantning. (Pæn høj.)
Undersøgelsehistorie  (6)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt Sydost herfor [sandsynligvis sb. 2], paa Sönderhede Hedejord, findes en Gruppe af 7 Höje [sandsynligvis sb. 8-14] nær sammen. I en af dem er funden et Broncesværd.

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 20 M. h., 17 M. br. Østre side fladt sænket; i nordre Side en flad Gravning, 2 x 3 M. br. 1/3 M. dyb. Smaa Skred i Siden mod V. (Ligger paa en lille Huslod).

1918 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj 20 m br. Østre Side fladt sænket. I ydre Side en flad Gravning 2 x 3 m br. 1/3 m dyb. Smaa Lerkar i Siden mod V. ligger paa en lille Huslod. Fredlyst.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m. Lidt ujævn overflade, ellers velbevaret. Bevokset med lyng og fyr i skelplantning. (Pæn høj). FM 18/10 1918

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med træer, der helt dækker højen, del af læbælte.

Litteraturhenvisninger  (0)