Langdois
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131005-24

Fredningsnr.
170568

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/9 1911. Gdr. Thomas Hansen Diplom Afmærkn.: MS. 1915, ved oberstl. Lund Langhøj, 2,5 x 10-14 x 70 m (VNV-ØSØ). I søndre side nær sydøstenden er krea- turer begyndt at rode højsiden op, på top nær sydøstenden en tilgroet hulning. På top nær nordvestende er en nord-syd gående, tilgroet kløft og lidt øst her- for en tilgroet hulning. Af den nordvestlige ende er lidt bortskåret, alt dog nu tilgroet. Græsgroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De mærkeligste og skjönneste Mindesmærker fra Oldtiden i dette Sogn er de tvende Langdysser eller Skibshöje på Aalbæk [sb. 24A] og Nörhede eller Vadum Marker [sb. 17]. Den förste [sb. 24A], der kaldes Langdois, er 116 Alen lang og 21 Alen bred maalt op over dens Rygning. Den er saaledes den længste i Sallings 4 Herreder. Den vender i Øst og Vest, lidt til Nordvest. Der er gravet i den östre Ende og tværs over nær ved vestre Ende; ellers dog nogenlunde i Behold. Dens Omrids, Störrelse og Skikkelse kan i al Fald tydelig sees endnu. Der er funden Brudstykker af en Broncering og en hulet Sten - vel en Kile - eller Gruttesten - i östre Ende.

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i V.nV-ØSØ, nu 64 M., opr. ca. 70 M. lang, i Øst 10 M. br., 2,5 M. h., i V. 14 M. br., 2,2 M. h. Noget beskadiget jvf. Fotografi og Fredningsdekl., udstedt 8/8 1912 af Gaardejer Th. Hansen. Ca. 1870 skal Generald. Holst have gravet lidt i Højen, i den østre Ende er fundet et Par Lerkar med brændte Ben, samt smaa Bronzeringe. Se Pl. VI.

1911 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i VØ nu 64 m opr. 70 m lang i Øst 10 m br. 2,5 m h. i Vest 14 m br. 2,2 m h. Noget beskadiget jfr. Fotografi og Fredningsdekl. udstedt 8/8 1912 af Gdr. Th. Hansen ca 1870 skal [[Generaldirektør]] Holst have gravet lidt i Højen, i den østre Ende er fundet et Par Lerkar med br. Ben, samt smaa Bronzeringe. MS midt i Nordsiden

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 2 ½ x 10-14 x 70 m. (VNV-ØSØ). I søndre side nær SØ-ende har kreaturer begyndt at rode højsiden op, på top nær SØ-ende en tilgroet hulning. På top nær NV-ende er en N-S gående tilgroet kløft og lidt Øst herfor en tilgroet hulning. Af NV-ende er lidt bortskåret, alt dog nu tilgroet. Græsgroet i ager. FM 15/9 1911 MS 1915

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langhøj i ager. Græsklædt og bevokset med en del træer

Litteraturhenvisninger  (0)