Kløvenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131005-33

Fredningsnr.
170570

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1894. Gårdejer Bertel Jensen Diplom Afmærkn.: MS. 1894, ved kapt. Søegaard "Kløvenhøj", 3 x 21 m. Der er pløjet 2 m op ad vestre fod. Nordre fod af- pløjet med 0,4 m brink. Højen lidt ujævn, men tilgroet. Græsgroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De 3 Höje [sb. 31-33] paa Marken Matr. Nr. 9, Syd for, see ud til at være uforstyrrede.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kløvenhøj", 2,0 M. h., 21 M. br., fladagtig. Der synes at have været en nu efterjævnet Kløft fra Ø. ind i Højen. Sænkning i østre Side, mod Sv. en flad Sænkning, 4-5 M. br. Baalrest paa Top. Mærkesten i Top, fredlyst. [[1894.]]

1940 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kløvenhøj", 2 m høj 21 m bred. fladagtig. Der synes at have været en nu efterjævnet Kløft fra Øst ind i Højen. Sænkning i østre Side. Mod S. en flad Sænk-[ning] 4-5 m br. Baalrester paa Top. Mærkesten i Top. Fredlyst.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kløvenhøj" 3 x 21 m. Der er pløjet 2 m op ad vestre fod. Nordre fod afpløjet med ca 0,4 m høj brink. Højen lidt ujævn, men tilgroet. Græsgroet i ager. FM 6/4 1894 MS 1894

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt og bevokset med en del træer

Litteraturhenvisninger  (0)