Kaas Hovedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131005-40

Fredningsnr.
18057

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,7 x 12 m. Udgravet ved stort, nu tilgroet tophul. I øvrigt velbevaret. Lynggroet, i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3/4 M. h., 9 M. br. Sø for Toppen et Hul, 3 x 2 M. br., nyt, hvorved i alt Fald en Grav paa Bunden er optaget. Ca. 1 Læs indtil hovedstore Sten henligger. (Refsgaard, Krejbjerg?).

1940 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3/4 x 9 m. SØ for Toppen [[et Top]] 3 x 2 m br. [[hvorved i al Fald]] en Grav paa Bunden [er] optaget. ½ Læs Sten henligger. [[(ikke Reffsgaard)]] Udgravningen er foretaget af Hr. Mylertz. Han fandt et Lerkar med br. Ben [[deri]] et Barberblad og en Pincet. Opbevares hos ham. Lyngklædt i Hede.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,7 x 12 m. Udgravet ved stort nu tilgroet top-hul. øvrig velbevaret. Lynggroet i hede. tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger græs- og lyngklædt i hedeareal, der afgræsses ekstensivt

Litteraturhenvisninger  (0)