Kaas Hovedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131005-41

Fredningsnr.
18058

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1894. Propr. E.C. Kallerup Diplom Afmærkn.: MS. 1894, ved kapt. Søegaard Høj, 2 x 18 m. I top mindre, nu tilgroet hul, i øvrigt velbevaret. Lynggroet, i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den flade Hede paa Kaashoved, eller ud Vest for Gaarden, ligger 12 smaa og lave Höje [12 af de 13 høje - sb. 37, 41,42 samt 44-53 - er sandsynligvis blandt disse], alle i Fred.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 M. h., 16 M. br. I Top en gammel Sænkning, 2-3 M. br., ½ M. dyb. Lynggroet, i Hede. Mærkesten i Top, fredlyst. [[1894.]]

1940 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 m høj 10 m br. I Top en gammel Sænkning 2-3 m br. ½ m dyb. Lyngklædt i Hede. Mærkesten i Top. Fredlyst.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m. I Top mindre nu tilgroet hul. Iøvrig velbevaret. Lynggroet i hede. FM 6/4 1894 MS 1894

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger græs- og lyngklædt i hedeareal, der afgræsses ekstensivt. OmtaltecFM sten er en mindre rund sten på toppen.

Litteraturhenvisninger  (0)