Kaas Hovedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131005-44

Fredningsnr.
170574

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1894. Propr. E.C. Kallerup Diplom Afmærkn.: MS. 1894, ved kapt. Søegaard Høj, 2,5 x 18 m. Mod øst flad, lynggroet afgravning. I øvrigt velbevaret. Lynggroet, i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den flade Hede paa Kaashoved, eller ud Vest for Gaarden, ligger 12 smaa og lave Höje [12 af de 13 høje - sb. 37, 41,42 samt 44-53 - er sandsynligvis blandt disse], alle i Fred.

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 M. h., 16 M. br. Fra Top til henimod øste Fod en gammel, tilgroet Gravning, 2-3 M. br., flad. Lynggroet. Mærkesten i Top, fredlyst. [[1894.]]

1940 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 16 m. Fra Top til henimod østre Fod en tilgroet Gravning 2-3 m b. flad. Lynggroet i Hede. MS i Top. Fredlyst.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 18 m. Mod Øst flad lynggroet afgravning. Iøvrig velbevaret. Lynggroet i hede. FM 6/4 1894 MS 1894

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger græs- og lyngklædt i hedeareal, der afgræsses ekstensivt.

Litteraturhenvisninger  (0)