Kaas Hovedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131005-66

Fredningsnr.
180524

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 28 m. Toppen skråt affladet mod sydøst. Mod vest og syd gravet lodret af højen, så den står med delvis nøgen brink. Ved vejanlæg for 4-5 år siden er der skåret af nordre højfod. Trods beskadigelser anseelig høj. Græsgroet..
Undersøgelsehistorie  (7)
1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 4 M. h., anselig. I Toppen og mod Ø en bred, ældre Gravning, 5 M. br., indtil 1,5 M. dyb. Fod i V. beskadiget. I Sø skal være truffet en "Indgang" af svære Sten med lerklinede Mellemrum; videre Udgravning stansedes i sin Tid af Ejeren af Kaas (Kallerup). Højen kunde nok dække et større Stenkammer. I Toppen skal være fundet et Jærnsværd(?). Kan ikke fredlyses, maaske Undersøges.

1940 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj ca 4 m høj anselig. I Toppen og mod Ø. en bred og ældre Gravning 5 m br. indtil 1,5 m dyb. Fod i V. beskadiget. Nu Møddingplads hvorved 2 a 3 m er bortskaaret. I SØ skal være truffet en Indgang af svære Sten med Lerklinede [[i]] Mellemrund. [[Videre]] Udgravninger stansedes i sin tid af Ejeren af Kaas (Kallerup). Højen kunde nok dække et større Stenkammer. I Toppen skal der være fundet et Jærnsværd? Ejeren ønskede den bevaret og lod fredlyse. Nu gror der Marehalm paa Højen og to enkelte Træer paa Østenden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 28 m. Toppen skråt affladet mod SØ. Mod Vest og Syd gravet lodret af højen så den står med delvis nøgen brink. Ved vejanlæg for 4-5 år siden skåret af nordre højfod. Trods beskadigelser anseelig høj. Græsgroet. tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)