Kaas Hovedgaard
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131005-72

Fredningsnr.
180528

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/9 1911. Statshusm. Jens Peder Jensen Afmærkn.: MS. 1915, ved oberstl. Lund Højrest, hvori rest af smalt "ældre dyssekammer", orienteret NV-SØ. Bygget af 2 lange sidesten, en kort svær sten mod nordvest, og mod sydøst er kisten åben, men her er dog 2 mindre sten. Kistens dybde nu 0,70 m. Kisten ligger i et trekantet, udyrket stykke jord, 9 x 15 x 15 m stort.
Undersøgelsehistorie  (8)
1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Svært Gravkammer omgivet af en Højrest, afgravet paa alle Sider, næppe 2/3 M. h. Kamret har Retning Ø til S.-V. til N., aflangt firsidet, i hvert Fald nu aabent i [?]. Det er sat af i alt 5 lige høje Bæresten, heraf 3 mod V., svære, indad hældende, indesluttende et rektangulært Rum, foroven 1,5 M. l., 0,5 M. br., 0,6 M. under Stenenes Overkant 0,8 M. br. Stenenes Dimensioner er: N: 1,6 l., 0,55 tyk, V: 0,9 x 0,6; S. 1,65 x 0,6. Hertil slutter sig mod Ø et Lukke af svagere Sten, staaende skraat indefter [skitse i sb.], omtrent oprette, med et Mellemrum af 0,35 M., og ret uden for den ses opret, kantsat Tærskel, hvis Overside ligger 0,4 M. lavere end Bærestenenes. Kammer dybden var antagelig opr. Ca. 0,8 M. Hele Kamrets Længden: 2,3 M. Jvf. Fotografier. Udgravet for en Del Aar siden, vist ca. 1890. Derved fundet Lerkarskaar. Over Kamret var et Stendække, vist af mere en 1 Sten - Fredlystes [[1911]] af Statshusmand J. P. J. Brink.

1911 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
P. VII-IX.

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Reffsgaards berejsertekst er fejlagtigt angivet som sb. 70.

1940 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Svær Gravkiste omgivet af en Højrest o.s.v.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, hvori rest af smalt "ældre dyssekammer" orienteret NV-SØ. Bygget af to lange sidesten, en kort svær sten mod NV og mod SØ er kisten åben, men her er dog 2 mindre sten. Kistens dybde er 0,70 m. Kisten ligger i et trekantet udyrket stykke jord 9 x 15 x 15 m stort. FM 15/9 1911 MS 1915

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt, græsset holdes klippet.

Litteraturhenvisninger  (0)