Sinddinggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131005-110

Fredningsnr.
180532

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20 m. Mod nord lidt afgravet, dog bevokset. Lidt af nordvestlige del indgår i have. Bevokset med græs. Sindinggård-Trerup, matr.nr. 1e: Høj i skel til matr.nr. 1c og 1i af Sin- dinggård-Trerup. Sindinggård-Trerup, matr.nr. 1i: Høj i skel til matr.nr. 1c og 1e af Sin- dinggård-Trerup.
Undersøgelsehistorie  (6)
1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en anselig Høj med Randsten, mindst 3 M. h. Fra N. er omtrent Halvdelen uregelmæssig afgravet til Bund. Herfra er gravet ind over Centret, hvor Centralgraven antaligt er borttaget. Der opgives dog her kun at være fundet en stor Sten. I Overdelen er funder Lerkar med brændte Ben og Smaagenstande. Tæt sønden for skal før Mands Minde være fundet en Grav, sat af Sten af ca. 1/3 M. Størrelse. Ingen Oldsager.

1940 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en anselig Høj med Randsten, mindst 3 m h. Fra N. er omtrent Halvdelen uregelmæssig afgravet til Bund. Herfra er gravet ind [[til]] Centret, hvor Centralgraven er borttaget. Der opgives [[dog her]] kun at være fundet en stor Sten. I Overdelen er fundet Lerkar med br. Ben og Smaagenstande af Bronze. I det sønder for skal før Mands Minde være fundet en Grav sat af ca. 3/4 m Størrelse. Ingen Gravgods. Kunde taalelig fredes. Smukt beliggende ved Have og Skel.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. Mod nord lidt afgravet, dog bevokset. Lidt af NV-del indgår i have. Bevokset med græs. (NV del ligger på 1 i, nordre del iøvrigt på 1 e og sydlige del af højen ligger på 1 c). tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)