Lille Sindinggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131005-117

Fredningsnr.
180535

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sindinggård - Trerup. Høj, 2 x 25 m. I top stor, tilgroet kløft i øst-vest. Siden mod nord og vest en del afgravet, men tilgroet. Græsgroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Østligt i Lime Sogn hen mod Möllen ligge 5 smaa Höje [sandsynligvis sb. 114-117 samt 154], alle opbrudt og forstyrrede.

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 M. h. Udgravet ved et ca. 4 M .br. Spor i Ø-V., der følger Bunden. Lynggroet. Fundene fra Høje [sb.] 114-17 paa Lille Sindinggaard er ikke ret gamle, men kan ikke oplyses.

1940 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager ca. 2 m høj. Centralgraven sikkert bevaret. Stenaldersfyld. Bør Fredes. Ejeren bruger Siden til Roe- og Kartoffelkule.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 25 m. i top stor tilgroet kløft i Ø-V. Siden mod N og V en del afgravet, men tilgroet. Græsgroet i ager. tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager bag gård.

Litteraturhenvisninger  (0)