Bustrup Vestermark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131006-19

Fredningsnr.
180573

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 13 m. Udgravet ved meget stort midthul, der dog nu er tilgroet. Bevokset med græs og gyvel i udyrket græsstykke med spredt fyrrebevoksning. Fredningsværdig på sin plads.
Undersøgelsehistorie  (10)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
...Men der som Bustrup Vestermark, der nok hörer til Lem, renes med til Ramsing Sogn, saaledes som det er gjort paa Kortet, da bliver der ialt 11 Höje i Sognet; thi der findes 5 paa Bustrup Vestermark [sb.nr. 19-23]. …Paa Bustrup Vestermark ligger langs hen paa Brinken vest for Kjæret 3 smaa Höje [sb.nr. 19-21].

1911 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 1,4 M. h., 11 M. h. [bred]. I Toppen en gammel, flad Sænkning. Beplantet i Plantage.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,4 m h. 11 m br. I Toppen en gammel flad Sænkning. Beplantet i Plantage. Plantagen sløjfet. (B)

1940 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ½ x 13 m. Udgravet ved et meget stort midthul, der dog nu er tilgroet. Bevokset med græs og gyvel i udyrket græsstykke med spredt fyrrebevoksning. (Fredningsværdig på sin plads). tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, i skov. Står nærmest som krater. Heri yngre løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)