Bustrup Vestermark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131006-21

Fredningsnr.
180572

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 x 14 m. Midtpartiet omgravet og hullet, alt dog tilgroet med græs, lyng og gyvel. Ligger i udyrket græs-lyng-gyvelbevokset stykke.
Undersøgelsehistorie  (10)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
...Men der som Bustrup Vestermark, der nok hörer til Lem, renes med til Ramsing Sogn, saaledes som det er gjort paa Kortet, da bliver der ialt 11 Höje i Sognet; thi der findes 5 paa Bustrup Vestermark [sb.nr. 19-23]. …Paa Bustrup Vestermark ligger langs hen paa Brinken vest for Kjæret 3 smaa Höje [sb.nr. 19-21].

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 1,6 M. h., 13 M. br. Sydsiden ujævn ved et Par gamle, flade Gravninger. Beplantet i Plantage.

1911 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 m h. 13 m br. Sydsiden ujævn ved et Par gamle, flade Gravninger. Beplantet i Plantage. (D) nu overpløjet.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 14 m. Midtpartiet omgravet og hullet, alt dog tilgroet med græs, lyng og gyvel. Ligger i udyrket græs-lyng-gyvelbevokset stykke. tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I afgræsset hedeareal. Bevokset med lidt gyvel.

Litteraturhenvisninger  (0)