Rishøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131007-30

Fredningsnr.
170541

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, "Rishøj", "Bredrøgel" 3 x 10 x 30 m (Ø-V). Sider og top en del for- gravet, men alt græsgroet. I ager. (Der pløjes for meget op ad siden. Talte med ejeren, der lovede i fremtiden at pløje udenom højen).
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd herfor [sb. 29] paa Matr. Nr. 20 ligge 3 middelstore Höje [sb. 30-32] nær sammen. Den nordligste [sb. 30], som kaldes Rishöj, er flad og aflang i Øst og Vest. Her er en vid Udsigt fra, især mod Vest.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brederøgel" (ældre Beretn. "Rishøj"), en stærkt forandret Høj, nu aflang i Ø-V., opr. vist rund og flad; 20 M. bred. Over Midten fra N-S. en 4-5 M. br., 3/4 M. dyb Kløft. Fod afgravet; Overfladen omdannet. Ca. 1885 skal være fundet et "Kammer". Kan vanskelig undersøges. [Sb.] Nr. 30-32 hører til Mollerupgaard.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rishøj" Brederøgel en stærkt forandret Høj nu aflang i Ø-V opr. vist rund og flad 20 m. br. Over Midten fra N-S en 4-5 m. br. 3/4 m. dyb Kløft. Fod afgravet. Overfladen omdannet ca. 1885 skal være fundet et Kammer. Fredningsværdig. [Sb.] 30 og 31 ligger smukke ved Vejen. Ejeren Gaardejer Jens Jepsen Mollerupgaard, Rødding.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, "Rishøj", "Brederøgel" 3 x 10 x 30 m (Ø-V). Sider og top en del forgravet. I ager. (Der pløjes for meget op ad siden. Talte med ejeren, der lovede i fremtiden at pløje udenom højen). tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Læbælte mod nordvest er nu fjernet. Dyrket mark hele vejen rundt om højen.

Litteraturhenvisninger  (0)