Vieshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131007-31

Fredningsnr.
170540

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, "Vieshøj" 3 x 15 x 22 m (Ø-V). Noget forgravet høj. Vestsiden noget ujævn og omgravet, men alt tilgroet. Nord- og sydsiden en del afgravet, men alt tilgroet. Mod øst er pløjet ca 2 m op på højsiden. Græsgroet i ager. (Talte med ejeren og fik samme løfte som ved sb. 30: lovede at pløje udenom højene).
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd herfor [sb. 29] paa Matr. Nr. 20 ligge 3 middelstore Höje [sb. 30-32] nær sammen. Den nordligste [sb. 30], som kaldes Rishöj, er flad og aflang i Øst og Vest. Her er en vid Udsigt fra, især mod Vest.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,0 M. h., stærkt beskadiget; ca. 1/3 mid V. er uregelmæssig afgravet, indtil 1 M. dybt. S og ved vestre Fod et større, dybt Hul. Toppen omdannet og let indsænket. Fod afgravet. Græsgroet. Et Lerkar med br. Ben fundet. [Sb.] Nr. 30-32 hører til Mollerupgaard.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj [[(efter gml. Tradition kaldet Vieshøj. Holdtes Bystævne.)]] 3 m. høj stærkt beskadiget ca. 1/3 mod V. er uregelmæssig afgravet indtil 1 m. dyb. I og ved vestre Fod et stort dybt Hul. Toppen omdannet og let indsænket. Top afgravet. Græsgroet. Et Lerkar med br. Ben er fundet. Fredningsværdig. [Sb.] 30 og 31 ligger smukke ved Vejen. Ejeren Gaardejer Jens Jepsen Mollerupgaard, Rødding.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, "Vieshøj" 3 x 15 x 22 m (Ø-V). Noget forgravet høj. Vestsiden noget ujævn og omgravet, men alt tilgroet. Nord- og Sydsiden en del afgravet, men tilgroet. Mod Øst er pløjet ca 2 m op på højsiden. Græsgroet i ager. (Talte med ejeren og fik samme løfte som ved sb. 30). tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)