Dyrdalshøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131007-44

Fredningsnr.
170546

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 - 1929 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1705-46, 47. Høj af "Dybdalshøje" 2,5 x 25 m. Toppen affladet og uden bevoksning, herpå rejst en stor genforeningssten. Mod Ø en stensat trappe op ad højsiden. Højen iøvrig græsklædt i udkant af plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd herfor [sb. 34], eller tæt Nord for Kirken, ligge 6 Höje [sb. 42-44 samt 46-48]. De to af dem ere udgravede og der er funden Broncesager i dem [sandsynligvis sb. 44 og 47]. Et stort Broncesværd, som blev solgt til en Guldsmed for 7 a 8 Rdr. Den ene af dem som kaldes Dyrdalshöj [sb. 44], og er temmelig stor er maaske det höjeste Punkt i Sognet og her er endnu videre Udsigt fra end fra Rishöj [sb. 30]. Man seer Jegindö, noget af Thyholm og Thy og det sydligste af Mors indtil Nykjöbing. De to östligste [sb. 42 og 46] af disse 6 ligge paa Bakkeskrænten med en Dal imellem og ere smaa.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 20 M. Gennem Toppen i Nv-Sø. en 4-5 M. br. Kløft, mest 2/3 M. dyb, men tæt øst for Centret med en 3 x 2 M. br., dybere Gravning (nyere) til 1,7 m. over Bunden. Centralgraven dog snarest bevaret. Efter den ældre Beretn. er et Bronzesværd fundet, mulig i denne Høj. [Sb.] Nr. 44 og 42 = "Dybdalshøje".

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 20 m. med en plan Overflade paa 13 m. hvorpaa den Sønderjyske Genforeningssten er rejst. Centralgraven sikkert bevaret. Efter en ældre Beretning er et Bronzesværd fundet, muligt i denne Høj (kan ikke oplyses) [sb.] Nr. 44 og 42 kaldes Dybdalshøje. Fredningsværdige.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Dybdalshøje" 2 ½ x 25 m. Toppen affladet og uden bevoksning, herpå rejst en stor genforeningssten. Mod Øst en stensat trappe op ad højsiden. Højen iøvrig græsklædt i udkant af plantage. tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i grønt areal i Rødding By.

Litteraturhenvisninger  (0)