Hesthauge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131007-36

Fredningsnr.
170549

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/8 1910, propr. Gudik Gudiksen Diplom Afmærkn.: MS 1912, ved lærer Krogh. Høj, 3 x 20 m. Flade tilgroede afgravninger i siden. Græsgroet i ager. NMI: Der pløjes pænt udenom dog måske lidt for tæt mod vest.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Hesthauge Mark östligt i Sognet findes 2de Höje [en af disse er sandsynligvis sb. 36]. Den störste [sb. 36] ligger omtrent midt paa Vestmarken tæt Nord for Vejen. Den er middelstor og i Behold.

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,4 x 20 M., paa faldende Terræn. Overfladen noget ujævn som Følge af gamle, overfladiske Gravninger, især i Siderne mod N og Sø. Fortraadt af Kreaturer, især om Foden. I Siderne er iflg. Medd. fundet Smaakamre med brændte Ben samt 1 Niptang og Bronze m.m. Fredlystes [[1910]] af Proprietær Gudike Gudiksen, Hesthave. Kreaturernes Færdsel forbeholdt.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,4 x 20 m. paa faldende Terræn. Overfladen noget ujævn, som Følge af ganske overfladige Gravninger, især mod Siden mod N. og S-Ø. Fortraadt af Kreaturer især i Foden. I Siden er iflg. Medd. fundet Smaakamre med br. Ben samt Niptang af Bronze m.m. Fredlyst af Prpt. G. Gudiksen Hesthauge, for ca. 35 Aar siden fik jeg en lille Lerkop (Romersk) paa Hesthauge, som skal være fundet i dens øverste kant mod Syd i Højen. Nu [[Nr. 5.]] Skive Museum.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m. Flade tilgroede afgravninger i siden. Græsgroet i ager. (Der pløjes pænt udenom dog måske lidt for tæt mod Vest). FM 19/8 1910 MS 1912

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. på nordsiden et løvtræ.

Litteraturhenvisninger  (0)