Dybdalshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131007-42

Fredningsnr.
170544

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj af "Dybdalshøje" 1,8 x 20 m. Vestre halvdel bortskåret. Lidt tilgroet hulning i top. Iøvrig velbevaret. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd herfor [sb. 34], eller tæt Nord for Kirken, ligge 6 Höje [sb. 42-44 samt 46-48]. De to af dem ere udgravede og der er funden Broncesager i dem [sandsynligvis sb. 44 og 47]. Et stort Broncesværd, som blev solgt til en Guldsmed for 7 a 8 Rdr. Den ene af dem som kaldes Dyrdalshöj [sb. 44], og er temmelig stor er maaske det höjeste Punkt i Sognet og her er endnu videre Udsigt fra end fra Rishöj [sb. 30]. Man seer Jegindö, noget af Thyholm og Thy og det sydligste af Mors indtil Nykjöbing. De to östligste [sb. 42 og 46] af disse 6 ligge paa Bakkeskrænten med en Dal imellem og ere smaa.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 16 M. Fod og noget af Siden afgravet mod Ø. Det meste af Overfladen uregelmæssig afgravet. Vestre Halvdel har 3-4 store Kartoffelkuler. Centralgraven næppe urørt. [Sb.] Nr. 44 og 42 = "Dybdalshøje"

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fod og noget af Siden afgravet mod Ø. Resten uregelmæssig afgravet. Den vestre Halvdel bortkørt for nogle Aar siden, saa den staar med sin lodrette Profil (mørk Sandjord) ca ½ Læs Sten ligger opkastet paa den østlige Halvdel. Maaske er Centralgraven bevaret? [Sb.] Nr. 44 og 42 kaldes Dybdalshøje. Fredningsværdige.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Dybdalshøje" 1,8 x 20 m. Vestre halvdel bortskåret. Lidt tilgroet hulning i top. Iøvrig velbevaret. Græsklædt i ager. tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)