Rødding
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131007-43

Fredningsnr.
170545

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1705-45, 43. Høj, 2,5 x 24 m. Store flade tilgroede fordybninger i top og side. Østre halvdel bevokset med gran og græs i plantage. Vestre halvdel bevokset med græs mod ager. I skel til matr.nr. 33a. Matr.nr. 33a: Høj i skel til matr. nr. 6a af Rødding.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd herfor [sb. 34], eller tæt Nord for Kirken, ligge 6 Höje [sb. 42-44 samt 46-48]. De to af dem ere udgravede og der er funden Broncesager i dem [sandsynligvis sb. 44 og 47]. Et stort Broncesværd, som blev solgt til en Guldsmed for 7 a 8 Rdr. Den ene af dem som kaldes Dyrdalshöj [sb. 44], og er temmelig stor er maaske det höjeste Punkt i Sognet og her er endnu videre Udsigt fra end fra Rishöj [sb. 30]. Man seer Jegindö, noget af Thyholm og Thy og det sydligste af Mors indtil Nykjöbing. De to östligste [sb. 42 og 46] af disse 6 ligge paa Bakkeskrænten med en Dal imellem og ere smaa.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt forstyrret Høj, 2 x 20 M. Selve Centret kan være bevaret. V., S. og Ø. for Toppen større Gravninger til ca 2/3 M. over Bund, hvoraf Jorden rundt om ligger opkastet.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt forstyrret Høj. 2 x 20 m. Centralgraven sikkert bevaret. V. S og Ø for Toppen større Gravninger til ca. 1 m. over Bunden, hvoraf Jorden rundt om ligger opkastet. Vestsiden græsklædt. Østsiden beplantet i Plantage. Ligger i Skel imellem Gaardejer Kr. Siig Baunhøj og Enkefru Johanne Primdahl Kjærgaard begge af Rødding (Fredningsv.)

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 24 m. Store flade tilgroede fordybninger i top og side. Østre halvdel bevokset med gran og græs i plantage. Vestre halvdel bevokset med græs mod ager. tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i grønt areal i Rødding By. Delvis bevokset med gyvel.

Litteraturhenvisninger  (0)