Rødding
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131007-47

Fredningsnr.
170548

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 24 m. Flad afslidt top med fordybning mod øst. Mod NØ afgravning af siden. Mod vest og syd er siden aftrampet fra fod til top af kreaturer og står nøgen og optrådt. (Ødelagt af tyskerne og senere istandsat af amts- vejinspektøren).
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd herfor [sb. 34], eller tæt Nord for Kirken, ligge 6 Höje [sb. 42-44 samt 46-48]. De to af dem ere udgravede og der er funden Broncesager i dem [sandsynligvis sb. 44 og 47]. Et stort Broncesværd, som blev solgt til en Guldsmed for 7 a 8 Rdr. Den ene af dem som kaldes Dyrdalshöj [sb. 44], og er temmelig stor er maaske det höjeste Punkt i Sognet og her er endnu videre Udsigt fra end fra Rishöj [sb. 30]. Man seer Jegindö, noget af Thyholm og Thy og det sydligste af Mors indtil Nykjöbing. De to östligste [sb. 42 og 46] af disse 6 ligge paa Bakkeskrænten med en Dal imellem og ere smaa.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 M. h., 20 M. br., med flad Top, hældende mod S. og Ø. (omdannet; Højen var forud medtaget. Ringe Gravning mod Ø.[)] Herfra B490-92.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Græsklædt 2 x 20 m. med flad Top hældende mod S. og Ø. Omdannet. Højen for forud medtaet. Ringe Gravninger mod Øst. [[Herfra Natm.]] Nr. B 490-92 Fredningsværdig. Ejer Gaardejer Kr. Siig Baurhøj, Rødding

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 24 m. Flad afslidt top med fordybning mod Øst. Mod NØ afgravning af siden. Mod V og S er siden aftrampet fra fod til top af kreaturer og står nøgen og optrådt. (Ødelagt af tyskerne og senere istandsat - efter hvad der meddeltes mig på stedet - af amtsvejinspektøren). tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gravhøj i grønt areal i Rødding By. Tæt bevokset med gyvel.

Litteraturhenvisninger  (0)